PKV - Plyn, kúrenie, voda

kúpeľňové štúdio0905 459 198

Profil firmy

PKV

Spoločnosť PKV s.r.o. pôsobí na Slovenskom trhu od roku 1991, a to prevažne v Nitrianskom kraji ale taktiež i po celom území SR a v blízkom zahraničí. Vo sfére stavebníctva začala pôsobiť najprv ako fyzická osoba pod názvom "Hlavička Karol - PKV", a neskôr v roku 2004 sa pretransformovala na spoločnosť s ručným obmedzením "PKV s.r.o.".

Z počiatku pôsobila výlučne v oblasti inštalácie a poradenstva, a až neskôr rozšírila svoje služby aj do oblasti predaja. Firma svojou prvou predajňou disponuje od roku 2000. Primárnym zameraním spoločnosti bolo poskytovanie poradenstva a služieb v oblasti vodoinštalácie, plynoinštalácie a vykurovania. Neskôr rozšírila svoju ponuku o sanitu, kotlovú techniku, ohrievače vody, rôzne inštalačné materiály a iné. Neustále zvyšovanie svetového dôrazu na šetrnosť životného prostredia a úsporu energií bolo podnetom i pre spoločnosť PKV s.r.o. a od roku 2002 svoju ponuku rozšírila o solárne systémy, a ich komplexné vybavenie (predaj, inštaláciu a servis). Ďalej v roku 2010 opäť rozšírila spoločnosť PKV s.r.o. svoj sortiment o obklady a dlažbu, a v tom istom roku úspešne rozšírila svoju predajnú sieť o "Kúpeľňové štúdio". Profesionálne 3D vizualizácie a komplexné riešenie kúpeľní umožňuje dopytujúcim plniť svoje kúpeľňové sny od ich základov.

Krédo spoločnosti je nielen tvorba pridanej hodnoty, ale predovšetkým spokojnosť jej konečných zákazníkov. Neustála adaptácia spoločnosti na rýchlo meniace sa požiadavky trhu svedčia o jej flexibilite, spoľahlivosti a odbornosti, čo dokazujú i jej dosiahnuté úspechy. Do budúcnosti má spoločnosť v pláne prinášať svojim zákazníkom nové inovácie v dotknutých sférach, dôkladne uspokojovať každú ich požiadavku a i naďalej šíriť dobré meno firmy.

Predaj

icon

Predaj a doprava vodoinštalačného, kanalizačného, kúrenárskeho materiálu, plastové a kovové spojky a rúry, izolácie, filtračné zariadenia, vykurovacie telesá, plynové a elektrické kotle, kotle na tuhé palivo, kuchynské zariadenia, sanita, obklady a iné...

Inštalácia

icon

Inštalácia vnútorných a vonkajších rozvodov vodovodu, kanalizácie a plynu, montáž vykurovania a kotlov, elektrických ohrievačov vody, solárnych systémov, sanitárnych zariadení v súlade so zákonom a platnými normami. Tiež ponúkame demontáž a likvidáciu odpadov.

Servis

icon

Záručný a pozáručný servis plynových kotlov, solárnych zariadení, servisné prehliadky kotlov a iných plynových spotrebičov, servis vodovodných batérií, oprava rozvodov plynu, kúrenia, vody, opravy sanitárnych zariadení, a iné...

Poradenstvo

icon

Poradenstvo v oblasti vykurovania, rozvodov, vykurovacích telies, solárnych systémov, inštalačných materiálov, optimálnych riešení domových prípojok vody, plynu a kanalizácie, pri výbere sanitárnych zariadení, obkladov a dlažieb, 3D návrhy kúpeľní, a iné...